LEEG Nieuws

AED “Ons Pakhuus” in werking

De Externe Defibrillator, ook wel AED genoemd, het apparaat, waarmee mogelijk dodelijke ritmestoornissen, die vaak optreden bij een hartinfarct, kunnen worden gecorrigeerd is bij “Ons Pakhuus” in bedrijf. De sponsoractie heeft nog niet gebracht wat “Ons Pakhuus” graag zou wensen. Het bestuur van “Ons Pakhuus” vindt het zeer relevant dat deze AED geplaatst moest worden en doet alsnog een beroep aan de omwonenden en/of regelmatige bezoekers om een bijdrage te geven. U kunt dit overmaken naar rekeningnummer NL86RBRB0850159156 onder vermelding van AED. De AED is dag en nacht bereikbaar. Mocht er zich een noodsituatie voordoen, bel dan 112 en via dit kanaal wordt de CPA (Centrale Post Ambulancevervoer) geïnformeerd. CPA coördineert de hulpverlening: stuurt 2 ambulances naar het slachtoffer en laat enkele hulpverleners uit de buurt meteen naar de patiënt gaan om binnen 6 minuten de hartmassage op te starten en andere hulpverleners krijgen de opdracht de dichtstbijzijnde AED, dus mogelijk die bij ”Ons Pakhuus”, op te halen en daarmee naar het slachtoffer te gaan. Het bestuur van “Ons Pakhuus” heeft ook het voornemen om een reanimatiecursus te laten verzorgen. Deze cursus zal dan worden gegeven door Jolanda Bosma, een gecertificeerd instructeur. Mocht u interesse hebben voor deze cursus, stuur dan een mail naar info@onspakhuussilvolde.nl of telefoon 06 36172919. Foto: Henk van Raay

Foto’s “Jubelconcert”

Harmonie St.Radboud

13-03-2022 KIJK VERDER >>>

Harmonie St. Radboud

Receptie Jubilarissen (Foto’s) 26-03-2022 KIJK VERDER >>>
Receptie 100 jaar Harmonie St.Radboud (Foto’s) 26-03-2022 KIJK VERDER >>>

Muziekvereniging Excelsior

Silvolde

21-05-2022 Filmconcert (foto’s) KIJK VERDER >>>

Radboud muziekfestijn

“Rondom die molen”

19-06-2022

Foto’s KIJK VERDER >>>